O SPOLEČNOSTI / THE CONSULTANCY

Konzultační společnost CEFA, s.r.o. poskytuje strategické a finanční poradenství v oblasti energetických úspor, využití obnovitelných zdrojů energie a ochrany životního prostředí. Jednou z klíčových aktivit společnosti je komplexní příprava, zpracování a implementace projektů jako podklad pro zajištění jejich financování a následné realizace v následujících oblastech:

  • Energetické úspory
  • Využití obnovitelných zdrojů
  • Ochrana životního prostředí
  • Nízkoenergetická a pasivní architektura

Investiční záměry jsou obvykle zpracovány od fáze projektové přípravy, přes studie proveditelnosti, rozptylové studie, a návrh vhodného způsobu financování až do realizace včetně závěrečného vyhodnocení přínosů projektu.

V rámci dotačního managementu společnost úspěšně řešila v roce 2008 – 2009 investiční záměry financované prostřednictvím Operačního programu životní prostředí ve výši více jak 1,3 mld. Kč.